התכנים שלנו

מבוא להלכה ישראלית \ הרב עידו פכטר

על החברה הישראלית לפעול בשתי תנועות: מצד אחד להמשיך להגשים ערכים ורוח יהודיים-מקודשים במציאות החיים הריאלית, ומצד שני לצקת רוח באורחות חייה הריאליים. שתי תנועות אלו יוצרות יחד ‘הלכה ישראלית’

בשביל החילונים – יש להקים את מכון צומת מחדש \ לירון קשת

החזרה לדיון המהותי, ולפרשנויות חדשות ל”שמור” ול”זכור” המוכרים לנו – היא הכרחית וחשובה, מתוך ראיה גם את החילוני ואת שאינו יהודי, ואת השותפות שלהם במרחב הישראלי העכשווי.

חוברת זיכרון ישראלי איכות משופרת

זיכרון ישראלי \ חברי בית המדרש

שבת הנודדים, “המדינה התפוחה” ותיקון האכילה \ נדב כהן

מתוך השאיפה לחיי תענוגות צומח הצורך במי שיספקו את אותם תענוגות עבורנו, וממילא נוצר השעבוד. לשם השחרור משעבוד זה נתן ה’ לעם ישראל את השבת.

גֵרְךָ אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ  – שבת במרחב היהודי \ תהילה גאדו

אופייה של השבת כמרחב של שביתה בזמן אמור להישמר על ידינו, היהודים. עלינו לשמור על האופי הזה ולא להתנהל באופן בו נאלץ אינם-יהודים לעבוד עבורנו בשבת.

חוברת ‘זיכרון ישראלי’ – הצעה לטקס זיכרון